Prístav nádeje

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pomôžte nám pomáhať

E-mail Print PDF

 Pomôžte nám pomáhať. Aj tento rok má každý možnosť poukázať 2% z dane z príjmu. Vďaka Vašim 2% percentám vieme naďalej rozvíjať naše činnosti, poskytovať pomoc tým, ktorí ju potrebujú, dokážeme skvalitňovať život iným... 

 

Aj tento rok má každý možnosť poukázať 2% z dane z príjmu. Vďaka Vašim 2% vieme naďalej rozvíjať naše činnosti, poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú Smile.

 

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytujeme stručný prehľad o výške a spôsobe poukázania podielu dane z príjmu.

 

V prípade, že ste fyzická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 2%.

Ak si daňové priznanie podávate sám/sama, tak vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vypracovanie daňového priznania, tak vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a následne ho podáte do 30. apríla osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu.

 

 

Potrebné údaje sú:

 

Prístav nádeje, o.z.
Družstevná 2410/16
960 01 Zvolen

IČO: 42198551

 

V prípade, že ste fyzická osoba – dobrovoľník, tak poukazujete podiel vo výške 3%. Podmienkou je, že v súvisiacom zdaňovacom období ste vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a je potrebné predložiť o tom písomné potvrdenie.

 

V prípade, že ste právnická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 1% alebo 2%.

2% poukazujete vtedy, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazuje právnická osoba podiel len vo výške 1%. Právnická osoba priamo v daňovom priznaní označí, že poukazuje podiel z dane z príjmu.

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru a vážime si Vašu pomoc v našom ďalšom úsilí pomáhať Smile.

 

 

 

Anketa

Pociťujete potrebu posunúť sa v živote, alebo v práci?
 

Vyhľadávanie

Kto je on-line

We have 11 guests online

Návštevnosť

Members : 242
Content : 184
Content View Hits : 361170